Çocuk Gelişimi
 6 – 12 Yaş Çocuklar: Hareketli, Yaratıcı, Enerji Dolu…

Bedensel gelişimin en yavaş ama bilişsel gelişimin en hızlı olduğu dönem 6 – 12 yaş arası. Kendini aileden sosyal çevresine ve akademik gelişimine yönlendiren çocukların bu dönemi doğru atlatması eğitimleri açısından büyük önem taşıyor. Çünkü özellikle bu yaşlar arasında çocuğun kişiliğine dair ayrıntıları şekilleniyor. Anne baba ve öğretmenlerin çocuğun bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişim dönemlerini iyi bilmeleri çocuğu doğru yönlendirmeleri açısından gelişimine büyük katkı sağlıyor.


6 – 7 Yaş Çocuklarda Gelişim

Bedensel Gelişim açısından bu yaşlardaki çocuklara baktığımızda oldukça hareketlidirler. Hareketli oyunlardan daha çok zevk alırlar. Bedensel büyüme daha çok kol ve bacakta gerçekleşir. Uzağı görmeleri yakını görmelerinden daha iyidir. Bu yüzden onlara alacağınız kitapların büyük puntolu olmasına dikkat edilmesi gerekir. El işi gerektiren çalışmalarda el becerileri gelişmiştir. Kesip yapıştırır, boya yapar, resim yapar, tüm materyalleri kullanabilirler.

Zihinsel Gelişim açısından bu dönemdeki çocuklar somut düşünme evresine geçmişlerdir. Bu nedenden dolayı soyut kavramları henüz algılayamazlar. Soyut kavramları algılayamadıklarından okudukları veya dinledikleri hikayelerin etkisinde kalabilirler. Sözcük dağarcıkları hızlı bir şekilde genişleyen bu yaşlardaki çocuklar öğrendikleri şeyleri sürekli tekrar ederek bilgilerini tazelerler.

Sosyal ve Duyusal Gelişim açısından çocuklar bu dönemde ilgi odağı olmak isterler. Anne babaya olan bağlılık öğretmenine ve arkadaş çevresine doğru kayar. Cinsiyet farklılıklarının farkına varan çocuklar desteğe, güvene ve bilgiye ihtiyaç duyarlar. Kişiliğini gösterme, bağımsız olma çabası, inatçılık ve istediğini yapma davranışı gösterirler.

8 – 9 Yaş Çocuklarda Gelişim

Bedensel Gelişim açısından çocukların bu yaşlarda kilo ve boy artışı yavaşlar. Yazmaktan çok konuşma kolaylığına sahip olmak isterler. Hareket becerileri hem kız çocuklarda hem erkek çocuklarda gelişme gösterir.

Zihinsel Gelişim açısından 6 – 7 yaş döneminde soyut kavramları algılayamayan çocuk 8 – 9 yaşına geldiği zaman soyut kavramları anlamaya başlar. Matematiksel işlemlerde de bir adım öne geçen çocukların sözcük dağarcıklarında da gelişme gözlenir.

Sosyal ve Duyusal Gelişim açısından çocuklar bu dönemde anne ve babaları gibi olmak isteyip onları örnek alırlar. Çevreleri özellikle anne babaları tarafından övülmeyi ve güvenilmeyi beklerler. Bağımsızlıklarına düşkün olan çocuklar, eleştirel davranır ama diğer yandan da dağınıklık yapmaya devam ederler.


10 – 12 Yaş Çocuklarda Gelişim

Bedensel Gelişim açısından çocuklar bu dönemde bireyselleşmenin ilk adımlarını atarak bir birey olarak toplumda yer almaya başlarlar. Bedensel büyümelerinde yavaşlama olur. Kız çocukları erkek çocuklara kıyasla bedensel gelişimleri daha erken başladığı için daha iri görünürler.

Zihinsel Gelişim açısından çocuklarda bu dönemde benmerkezci düşünme ve konuşma hakimdir. Problemlere daha mantıklı çözümler üreterek kuralları kavrarlar. Zihinsel açıdan en belirgin özellik; çocuğun bu dönemde sıralama, sınıflama ve karşılaştırma işlemleri içim çeşitli şemalar oluşturabilmesidir.
Sosyal ve Duygusal Gelişim açısından çocuk bu dönemde yaptıkları işlerle ilgili beğeni toplamak ve ilgi görmek ister. Takdir edilmediği sürece yaptıklarının değersiz olduğunu düşünür. Kendini yetersiz hissetme ve aşağılık duygusu bu dönemin en büyük problemidir. Çocukluk dönemin bitişi olan bu dönem çocukların kararsız görünmelerine neden olur. Ve bu yüzden genellikle çocuklar öfkeli ve çabuk kızan davranışlar sergileyebilirler. 
2 – 7 Yaş Çocuğunun Bilişsel Gelişimi ve Eğitimine Yansıması

Çocuk doğduğu andan itibaren belli yaş aralıklarında farklı gelişim özellikleri gösterir. Bu konuda değişik yaklaşımlarda bulunan kuramcılar çocukların gelişimini zihinsel, bilişsel, sosyal, ahlaki ve seksüel olarak incelemişlerdir. Piaget, Freud, Erikson, Kolhberg çocuk gelişimine önemli katkı sağlamış ünlü kuramcılardır. Anne babalar olarak çocuklarınızın bu alanlardaki gelişimlerini iyi biliyorsanız onun sağlıklı bir büyüme geçirmesini sağlayabilirsiniz. Çocuğun kişiliğinin şekillendiği dönemler özellikle eğitim açısından çok önemli. Çünkü çocuklar geçirdikleri her dönemde farklı öğrenmelere açık oluyorlar.

Piaget çocuğun okul öncesi yaşamını kapsayan 2 – 7 yaş arasını iki dönemde inceliyor. Bunlar; sembolik dönem ya da kavram öncesi dönem (2 – 4 yaş), sezgisel dönem (4 – 7 yaş). Çocukların bu dönemde sergilediği davranışları ebeveynler olarak ne kadar iyi bilirseniz onların eğitimine ve gelişimine o kadar yardımcı olursunuz. Örneğin bu dönemlerde çocuğun animistik düşünce biçimine sahip olması ve böyle davranışlar sergilemesi gayet normaldir. Ve anne babaya düşen görev çocuğun yaratıcılığına ve hayal dünyasına ket vurmamaktır. Bu dönemleri daha detaylı incelememiz gerekirse;

Sembolik Dönem (2 – 4 yaş)

Özellikle bu dönemde çocukların dili hızlı gelişir. Ancak geliştirdikleri kavramlar kendilerine özgü bir yapı sergiler. Kavramlar arası karmaşık ilişkileri anlayamazlar. Çocuk ile iletişim kurarken bu konuya özen göstermek gerekir. Örneğin bir pastayı kardeşi ile paylaştırırken “yarısı sana yarısı kardeşine” demeniz onun için bir şey ifade etmez çünkü yarı kavramı oluşmamıştır.

Yine 2 – 4 yaşlarındaki çocuk gözünün önünde bulunmayan nesne, olay ve kişiyi temsil eden semboller geliştirir. Hayal gücünü sonuna kadar kullanan çocuğunuza engel olmanız yerine onunla sağlıklı iletişim kurmanız gerekir. Hayal gücüne ket vurulan çocuk eğitim hayatında da yaratıcı düşünme gerektiren alanlarda zorlanabilir. Bu dönemde gözlenebilecek en belirgin davranışlar; bir kız çocuğunun herhangi bir kumaşı kendine elbise yapması veya bir erkek çocuğunun bir ağaç dalını at olarak görmesi olabilir. Gözlenen diğer bir davranış şekli de animistik düşünceye dayalı davranışlardır. Örneğin; bir kız çocuğu oyuncak bebeğini canlı olarak hayal ederek onunla konuşur, ona yemek verir, hastalanabileceğini düşünerek onunla ilgilenir.

Bu dönemin en belirgin özelliği çocuğun benmerkezci oluşudur. Yaşantıların merkezinde kendisi olduğunu düşünür. Yolda yürürken gökyüzündeki ayın sürekli onu takip ettiğini, karın onun kartopu oynaması için yağdığını düşünür.

Sezgisel Dönem (4 – 7 yaş)

Bu dönemin en çok gözlenebilen özellikleri; dönemin sonunda çocuğun benmerkezcilikten uzaklaşması ve korunumun henüz kazanılmamış olmasıdır. Korunum; herhangi bir nesnenin ya da nesne grubunun fiziksel biçimi ya da mekandaki konumu değiştiğinde nensin miktar, sayı, şekil, alan özelliklerinin değişmeyeceği ilkesidir. Örneğin bir çikolatayı ikiye böldünüz bir yarıyı 5 yaşındaki çocuğunuza, bir yarıyı da 3 yaşındaki çocuğunuza verdiniz. 3 yaşındaki çocuğunuz küçük olduğu için ona verdiğiniz yarıyı daha küçük parçalara bölerseniz bir parça aynı olduğu halde birkaç parça haline gelir. Bunun sonucunda 5 yaşındaki çocuğunuz kardeşine daha fazla çikolata verdiğinizi düşünür.

Mantıkları yerine sezgisel akıl yürüten bu dönemin çocukları parça bütün ilişkisi kuramamanın yanında üst düzey sınıflama da yapamazlar. Örneğin birbirleriyle ilişkisi olan nesneleri eşleştirebilirler ama aralarındaki ilişkiyi tam olarak açıklayamazlar. Kalem ve defteri eşleştirebilen çocuk bunlar arasındaki ilişkiyi açıklayamaz.

4 – 7 yaş arası çocuklarda görülen diğer bir davranış şekli de çocukların işlemleri tersine çevirememeleridir. Markete nasıl gidileceğini öğrenmiş olan çocuk markete tek başına sorunsuz gidebilir ama tersine çevirim kazanılmadığı için aynı yoldan geri döneceğini düşünemez. Bunu yapması için dönüşü de ayrı bir öğrenme olarak algılaması gerekir.

Çocukların farklı alanlarda geçirdikleri gelişim dönemleri onların ileriki hayatlarına yansımaktadır. Eğer onların hangi dönemde ne gibi yaşantılar sergilediklerini anne babalar iyi bilirlerse çocuk normal bir gelişim gösterir. 3 yaşında bebeğiyle veya hayali bir kahramanıyla konuşan çocuğa bu davranışı için ceza verilirse çocuğun hayal gücü engellenir ama onunla bu konuda iletişim kurulursa ileride yaratıcı bir birey olur.

Çocukların gelişimini doğru tamamlamaları özellikle siz anne babaların elinde, onları tanımayı ihmal etmeyin…
Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: ezgi-88, 03.02.2009, 11:42 (UTC):
benim kuzenim var.heer şarkıda oynuyo .ben de artık hadise düm tek tek şarkısında oynarım artık :- :- :- :-

Yorumu gönderen: ezgi-88, 03.02.2009, 11:57 (UTC):
heppppppppsini okudum çok güzelmiş :- :- :- :-

Yorumu gönderen: tuğba ozdal, 22.09.2009, 15:09 (UTC):
biz anne ve babalara eğitim ve eğitim veokul öncesi cocuk davranışlarını yirdelememiz için yardımlarınıza şahsım adına çok teşekkür ederim.saygılarımla.

Yorumu gönderen: 55, 03.10.2012, 15:31 (UTC):

Yorumu gönderen: Ann, 31.10.2012, 02:47 (UTC):
It is finished , it was. I'd like to say that I have no more efetcfs of Crohn's in my body now, but the reality is that the fight is still on. I report though, that at one point this disease took me down to less than 110lbs, and now I am at the best weight I have ever been at. At one time I could barely get off the couch for lack of energy; there was nothing in the tank for work or family. Last fall I completed my 3rd half marathon in Philadelphia and am slated for 2 more this year (with a goal of doing a full marathon next year). I attribute my turnaround to three things: 1. Prayer, 2. More prayer, and 3. (you guessed it) more prayer. But not just prayer that throws a coin in the wishing well, prayer that has claimed God's promises. Prayer that has the tenacity of the stubborn widow who kept knocking on the door until she got what she wanted. Prayer that realizes that Jesus was so passionate about healing people, that even after his friend Lazarus had died and he wanted to get away to a quiet place for a while, he still healed the mobs of people who followed after him .all night long! Out of these unwavering beliefs, and the testimony of my own healing, I offer this prayer of authority for you Patti, your family, and Geli.I declare healing in Jesus' name for Geli! God you never make promises You don't keep, and in Jeremiah 29:11 you said For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. I lay claim to this promise for Geli in Jesus' name. I declare prosperity of health in her body. I declare her bones to come alive. I declare ever trace of cancer to go in Jesus' name! I speak wholeness and wellness in every part of her being. I pray for an army to rise up on her behalf and pray her through to completion, tearing down the enemies attempts in radical fashion! At Calvary you defeated sin. Sickness only came about by sin, so you defeated sickness too. We don't have to accept it and right now we take our stand against it. We command cancer to leave Geli's body in Jesus' name! Amen!Patti, I think God showed me something recently about tenacious prayer (as I mentioned about the Widow who just wouldn't go away), I feel He wants me to pray through ; to keep on pressing until the answer comes. I have taken to doing that now with three people who need God's touch. Geli will be the fourth. I'll be expecting great things from a great God. With much love,GordonBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

El Yazısını Gözünüzde Büyütmeyin
 
Reklam
 
www.miniminibirlerim.com
 


Yeni sitemiz www.minimini birlerim.com açıldı. Yeni çalışmalarımızı oradan takip edebilirsiniz. SORULARINIZ İÇİN YENİ SİTEMİZİ KULLANINIZ. OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ VİDEOLARINI İZLEYEMEYENLER YENİ SİTEMİZDEN SORUNSUZCA İZLEYEBİLİRSİNİZ . *** Videoları İzleyemeyenler Müjde! Youtube erişim engellemesi ile ilgili olarak izlenemeyen videolarımız için çözüm yolu bulunarak videolar yenilenmeye başlandı. İlk olarak OKUMA YAZMA ÖĞRETEN HARF VİDEOLARI bölümümüzdeki videolar yenilendi.** MASAL TELEVİZYONU bölümündeki videolarımız da yenilenmiştir.**** i, n, o, r, m ve e,l,a,t harflerinin yazılış videolarını soldaki menüde bulunan "El Yazısı Harf Videoları" bölümünde izleyebilirsiniz. **** MATEMATİK VİDEOLARI bölümüne Sincap Cimcime'nin yepyeni 7 tane videosu eklendi.

**************************

DİKKAT ÖNEMLİ !!! EL YAZISI ÖĞRETİMİ VİDEOLARINI İZLEYEBİLMENİZ İÇİN BİLGİSAYARINIZDA KÜÇÜK BİR AYAR YAPMANIZ GEREKİYOR. YAPMANIZ GEREKEN AYARLA İLGİLİ AÇIKLAMA ANASAYFAMIZIN ALTINDA MEVCUT.

**************************

Çocuklar! Şirinler, Keloğlan ve Nasrettin Hoca ÇİZGİ FİLM bölümünde sizleri bekliyor

**************************

Sitemiz sürekli güncellenmektedir.

**************************

Yeni sitemiz www.miniminibirlerim.com açıldı. Yeni çalışmalarımızı oradandan takip edebilirsiniz... OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ VİDEOLARINI İZLEYEMEYENLER YENİ SİTEMİZDEN SORUNSUZCA İZLEYEBİLİRSİNİZ

**************************

 
MİSYONUMUZ
 
www.miniminibirlerim.com sitesi olarak misyonumuz okula başlayan mini mini birlerimizin ilk okuma yazma öğretimi ve matematik dersi çalışmalarında velilerimize, öğretmenlerimize yardımcı olmaktır. Sitemizde ilk okuma yazma öğretimi görsel videolarla desteklenerek sunulmuştur. Matematik dersinin 1. sınıf konularının önemli bir bölümü gene görsel videolarla youtube paylaşım sistemi üzerinden sitemizde paylaşıma sunulmuştur. Sitemiz telif haklarına ve emeğe saygılı olmayı prensip edinmiştir. Başka sitelerden yapılan alıntı ve eklemelerde kaynak belirtmeye özen gösterilmiştir. Sitemiz üzerinde paylaşılan yazı ve eserlerin tüm hakları aksi belirtilmediği sürece sitemize aittir.

Google Gruplar
miniminibirlerim grubuna
kayıt ol

Alttaki kutuya mail adresinizi
yazıp, butona tıklayın.
E-posta:
Üye olduktan sonra e-mail adresinize gelecek maili onaylayarak üyeliğinizi aktifleştirebilirsiniz.
 
El Yazısını Gözünüzde Büyütmeyin
 
Sitemize bugüne kadar 2639323 ziyaretçi (9725224 klik) geldi.
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=www.miniminibirlerim.com sitemizde yer alan bilgi, belge, fotoğraf ve dokümanların her hakkı aksi belirtilmediği sürece www.miniminibirlerim.com sitesine aittir. Sitemizde yayınlanan bilgi, belge, doküman ve fotoğrafların yazılı izin alınmadan yayınlanması, kopyalanması, ticari amaçlarla kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'na göre suçtur. Sitemiz hiçbir şekilde kar amacı gütmemektedir ve sitemizde yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme ve eğitim amacıyla sunulmaktadır.